Karate klub Emona danes

KK Emona je z odhodom T. Takashija leta 1988, kasneje R. Lavriča leta 1996 in B. Mauhlerja leta 1999, vsakič izgubil precejšen del članstva. Leta 1996 je odšla večina tekmovalcev, leta 1999 pa še ostali člani z visokimi pasovi in perspektivni mladinci. Na podlagi odhodov članov iz KK Emona so se ustanavljali, združevali in razdruževali mnogi karate klubi v Ljubljani in okolici.

Danes trenira v KK Emona okoli 70 članov različnih starostnih kategorij in stopenj znanja. Od tega približno 25 otrok, starosti od 8 do 14 let, 10 do15 mladostnikov, starosti med 15 in 19 let ter okoli 10 do 15 članov, starosti med 20 in 40 let. Pod vodstvom Janija Žitnika pa trenirajo tudi veterani, starosti preko 40 let.

 

Trenutno je v klubu 12 mojstrov karateja:

 

4. DAN: Igor Semolič
3. DAN: glavni trener Rajko Sabo
Marko Prihoda
2. DAN: Janez Vlachy, Janko Žitnik, Darko Gregorač, Niko Zupanič, Marko Valenčič, Borut Vindišar, Borut Bundara
1. DAN:

Miha Mihelič, Janez Vrhunc

Izpit za mojstrske nazive 21. junija 2003 so uspešno opravili: Vlachy Janez (znani umetniški fotograf) - 2.dan, Igor Semolič - 2.dan ter Aleš Blagovič, Zoran Petrovič in Nejc Mekiš - 1.dan. Komisija : sensei Takashi.Tokuhisa, 6. dan in trener Matic Kragelj, 4. dan.

V letu 2004 je bil izpit za mojstrske nazive dne 19. junija. Izpit za 1.dan sta uspešno opravili Nina Cernič in Mateja Štampahar. Komisija: Matic Kragelj, Miha Mihelič.

Leta 2005 so postali mojstri karateja 1. dan  Metod Bohinc, Uroš Mazič in Borut Vindišar.
Komisija : sensei Takashi Tokuhisa, 6. dan, in Rajko Sabo, 3. dan.

Slika z izpita 18.6.2005

20.6.2008 smo imeli izpite za mojstre. Izpit so uspešno opravili:
Igor Semolič, 3. dan; Boštjan Kokolj, 1. dan; Marko Valenčič, 1. dan in Nikolaj Zupanič, 1. dan.
Komisija : sensei Takashi Tokuhisa in Rajko Sabo.