IZPIT ZA ŠOLSKE PASOVE

K izpitu je pristopilo 30 kandidatov. Ob 10h sta imeli izpit skupini tečajnikov. Izpita se je udeležilo 11 kandidatov. Vsi so izpit uspešno opravili in osvojili 8. kyu.

Tečajniki z diplomami po uspešno opravljenem izpitu.

Vodja tečajev sta Nejc Mekiš - starejša skupina (prvi z leve) in Mladen Stefančič - mlajša (prvi z desne).

Od 12h do 17h je potekal izpit za člane. K izpitu je pristopilo 19 kandidatov. Na izpitu je višjo stopnjo doseglo 15 članov, in sicer:  šest 6. kyu, eden 5. kyu, pet 4. kyu,  eden 3. kyu in dva 1. kyu.

Udeleženci izpita dne 12.2.2005. V prvi vrsti so trenerji (z leve proti desni):

Nejc Mekiš, Marko Kobal, Rajko Sabo, Mateja Štampahar, Mladen Stefančič in Igor Semolič.

Izpitna komisija: Rajko Sabo, 3. dan, (3. z leve) in Igor Semolič, 2. dan (prvi z desne).