ZAKLJUČNI IZPITI V POMLADNEM SEMESTRU SEZONE 2004 / 2005 V KARATE KLUBU EMONA

Letni zaključni izpiti sezone 2004 / 2005 so potekali v tednu med 13.6. in 19.6.2005


V prvem roku v torek 14.6.2005 zvečer je delalo izpit 10 tečajnikov nadaljevalnega tečaja.

Izpit je opravilo 9 kandiatov.
 


V drugem roku, v soboto 18.6.2005 dopoldne, so k izpitu pristopili trije mojstrski kandidati.

Mojstri karateja 1. dan so postali: Metod Bohinc, Uroš Mazič in Borut Vindišar (z leve proti desni).

Izpitna komisija: sensei Takashi Tokuhisa, 6. dan, in Rajko Sabo, 3. dan.

 

V tretjem roku, v soboto 18.6.2005 popoldne, sta delali izpit dve skupini.

V prvi skupini je pristopilo 11 kandidatov. Uspešnih je bilo 9 kandidatov.

Izpitna komisija: Rajko Sabo, 3. dan, (prvi z leve) in Miha Mihelič, 1. dan (drugi z leve).

 

 

V drugi skupini sobotnega popoldneva je delalo k izpitu pristopilo 7 kandidatov.
 

Vseh sedem kandidatov je uspešno opravilo izpit.