Karate v Ljubljani - zgodovina

Začetki karateja v Ljubljani (Slovenija) segajo v leto 1968, ko je Jože Cesar na sestanku Športnega društva Olimpija predlagal ustanovitev karate sekcije pri TAK Olimpija. Cesar je menil, da bo v Ljubljani najlažje uveljaviti šolo shotokana, ki se je v teh letih zelo hitro širila po Jugoslaviji, to pa po zaslugi bratov Vladimirja in Ilije Jorga, ki sta v tistem času organizirala številne karate seminarje. Leta 1969 je bila tako v okviru TAK Olimpija uradno registrirana prva karate sekcija.V vodstvu sekcije so bili poleg Cesarja še M. Gračner, Vladimir in Dadi Pečenko ter T. Oblak. Prvi tečaj karateja so organizirali septembra 1969; prijavilo se je 400 udeležencev. Zanimanje za karate je bilo tako veliko, da vodstvo sekcije ni moglo sprejeti vseh prijavljenih.

Taiji Kase (9 DAN) Istega leta so v Velenju organizirali prvi karate seminar; vodil ga je Taiji Kase. Na seminarju so člani kluba TAK Olimpija uspešno opravili izpite za prve šolske stopnje. Zaradi zelo velikega zanimanja za karate v Ljubljani so se člani kluba s pomočjo Karate zveze Slovenije odpravili v Pariz k Taijiju Kaseju z namenom, da dobijo trenerja, ki bi bil sposoben dvigniti raven slovenskega karateja. Taiji Kase sprva ni bil navdušen nad tem, da bi se v Ljubljani oblikoval nov center karateja, ki bi konkuriral že takrat močnemu centru v Beogradu, ki sta ga vodila brata Jorga. Ker pa je vodstvo sekcije pokazalo izredno željo in pripravljenost za dvig kvalitete vadbe, jim je mojster Kase odobril prihod japonskega trenerja.