U  R  N  I  K           V   A   D   B   E     

 

ura\dan

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

 

 

18h-19h

 

 

 

 

 

 

TEČAJ -

MLADINA IN

ODRASLI (T)

 

 

 TEČAJ -

MLADINA IN

ODRASLI (T)

 

 

 

 

19h-20h

 

 

 

MOJSTRI (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJSTRI (M)

 

 

 

 

 

VETERANSKA

SKUPINA – MOJSTRI (V)

 

 

 

 

20h-21h

 

 

 

 

 

 

 

VIŠJI ŠOLSKI PASOVI (K)

 

 

 

VETERANSKA

SKUPINA – MOJSTRI (V)